Halk Nedir?

Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan topluluğu.Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu.Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri.Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü
Örnek: Bütün köy halkı orada idi. Ö. SeyfettinYöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu
Örnek: Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir. O. V. KanıkAydınların dışında kalan topluluk.Yaratma.Belli bir ülkede yaşayan, kan birliği taşıyan, aynı dili konuşan, benzer yaşama alışkanlıklarını sürdüren, ortak bir tarihi olan insanların oluşturdukları büyük birlik (Halk terimi aynı zamanda; birbirlerinden dil ve köken bakımından ayrı olan, ama ortak bir devlet yönetimiyle birleşmiş bulunan ahali için de kullanılır. Daha geniş anlamda, bir ulusun belli bir çevresi içinde yaşayan bölümü de bu terimle karşılanır: Anadoluhalkı gibi).

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Avan proje
Proje
Avanak
Avanakça
Avanaklık
Avangart
Avans
Öndelik
Avanta
Emek